Blog chojnickiego adwokata o tym, jak zgodnie z prawem rozwiązać ważne dla zwykłego Kowalskiego problemy. Krótkie oraz w miarę przystępne podpowiedzi, jak postępować w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i pracowniczych, które najczęściej go dotykają. O procesach sądowych, ale też o możliwościach, które dają polubowne i pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W sumie o tym, o czym rozmawiałby Kowalski ze swoim adwokatem, gdy go miał.

Uwagi: Wpisy na tym blogu uwzględniają stan prawny, orzecznictwo i praktykę stosowania prawa na dzień dokonania wpisu, mają charakter ogólny i edukacyjny, nie mogą być rozumiane jako udzielenie porady prawnej, a autor bloga nie odpowiada za skutki samodzielnego korzystania przez czytelnika z treści na nim zawartych.

31 października 2016

Spadki nabyte od 18.10.2015 r. w większości z wykazem inwentarza

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie istotna zmiana prawa spadkowego. Do tego czasu spadki otwarte przed ta datą, tj. których spadkodawcy zmarli przed dniem 18 października 2015 r., a spadkobierca nie złożył w terminie sześciu miesięcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to, co do zasady uznaje się, że spadkobierca taki przyjął spadek w sposób prosty. Oznacza to brak ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Na przykład jeśli ustalone aktywa spadku wynoszą 200 tys. zł, a pasywa 300 tys. zł, to spadkobierca odpowiada za wszystkie długi, tj. do 300 tys. zł. Przy czym od reguły tej istnieje kilka wyjątków, a najczęściej spotykanym jest ten, że jeśli spadkobierca w chwili otwarcia spadku był małoletni, to w braku złożenia w terminie takiego oświadczenia przyjmuje się, iż przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku. Jeśli chodzi o podany wyżej przykład to odpowiada za długi tylko do 200 tys. zł. Ponadto, gdy choć jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (np. złożył w terminie takie oświadczenie lub był małoletni) to traktuje się, że również pozostali spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Natomiast całkiem odmienna zasada dotyczy spadków otwartych od dnia 18 października 2015 r. lub później, a spadkobierca nie złożył w powyższym terminie takiego oświadczenia. Uznaje się bowiem, że każdy taki spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wprowadzona reguła zatem bardzo wzmacnia ochronę spadkobierców.

23 października 2016

Jazda po pijanemu nie zawsze kończy się zakazem prowadzenia pojazdów

Kierowca, który:
- prowadzi samochód lub inny pojazd poruszający się dzięki silnikowi (oprócz zwykłego roweru z silnikiem pomocniczym o pojemności do 50 cm3),
- a ponadto jeździ tam, gdzie tylko odbywa się ruch pojazdów, a więc nie tylko na drodze publicznej,
- a jest nietrzeźwy (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza),
popełnia przestępstwo.

19 października 2016

Polubowny rozwód w sądzie

Z reguły najtrudniej jest ustalić małżonkom szczegóły polubownego rozstania. Jednak, gdy ostatecznie dojdą do porozumienia, to pozostanie im już tylko przeprowadzić formalnie proces o rozwód. Będąc zaś zgodni mają bardzo duże szanse stosunkowo szybko uzyskać wyrok rozwodowy zbieżny z ich porozumieniem. Niniejszy wpis dotyczy właśnie polubownego poprowadzenia w sądzie takiego postępowania.

15 października 2016

Rzeczowa rozmowa - droga do polubownego rozwodu

Dla małżonków ostateczne rozstanie jest porażką. Jednak nie mniejszą przegraną może być sposób w jaki odejdą od siebie. 
Można bowiem próbować rozstać się:
- bez wojny, aby uniknąć dużo większych zniszczeń w nich samych i w dzieciach, które powołali na świat,
- bez udowadniania przed sądem doznanych krzywd, które rozpalą konflikt, a i tak są dobrze znane im i ich najbliższym,
- bez urządzania sobie życia wokół długiej walki o rozwód oraz utraty w niej majątku i zdrowia.