Blog chojnickiego adwokata o tym, jak zgodnie z prawem rozwiązać ważne dla zwykłego Kowalskiego problemy. Krótkie oraz w miarę przystępne podpowiedzi, jak postępować w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i pracowniczych, które najczęściej go dotykają. O procesach sądowych, ale też o możliwościach, które dają polubowne i pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W sumie o tym, o czym rozmawiałby Kowalski ze swoim adwokatem, gdy go miał.

Uwagi: Wpisy na tym blogu uwzględniają stan prawny, orzecznictwo i praktykę stosowania prawa na dzień dokonania wpisu, mają charakter ogólny i edukacyjny, nie mogą być rozumiane jako udzielenie porady prawnej, a autor bloga nie odpowiada za skutki samodzielnego korzystania przez czytelnika z treści na nim zawartych.

28 listopada 2016

Nie tylko sąd rozstrzyga spory (ADR)

Konflikty są zwykłą ludzką sprawą i będą występować zawsze. Przy czym, gdy powstają zmuszają do szukania dróg wyjścia i nierzadko odnalezienia lepszych rozwiązań na przyszłość. Dzięki nim się rozwijamy i nie stoimy w miejscu. Dlatego problemem nie jest samo pojawienie się konfliktu, lecz właśnie wyszukanie drogi wyjścia z niego i odnalezienie lepszego rozwiązania. Ponadto istotny jest również czas. Jeśli bowiem konflikt narasta, to co raz trudniej go zakończyć. Rozwiązania konfliktu można szukać w sądzie, ale istnieją też inne, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution – ADR). Z takich metod warto korzystać i w wielu przypadkach okażą się one lepszym wyborem niż sąd. Dają one istotną szansę na zakończenie sporu szybciej, taniej, bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Większość z tych metod umożliwia też zachowanie dobrych relacji na przyszłość, oddając przede wszystkim samym stronom wypracowanie porozumienia akceptowanego przez każdą z nich. Dlatego też wniesienie sprawy do sądu należałoby traktować jako ostateczność. Takimi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów są zwłaszcza: negocjacje, mediacja, sąd polubowny (arbitrażowy).

14 listopada 2016

Narkotyki – brak skazania przy posiadaniu nieznacznej ilości

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie nawet jednorazowej dawki środków odurzających lub substancji psychotropowych jest przestępstwem. Równocześnie ta sama ustawa uznaje za niecelowe stosowanie represji karnej wobec osób posiadających nieznaczne ilości narkotyków, które są przeznaczone na ich własny użytek. Karanie takich osób przynosi bowiem więcej szkody niż pożytku. Możliwe jest zatem umorzenie postępowania karnego, także na wczesnym etapie takiego postępowania, jeśli osoba: 1) posiadała nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 2) przeznaczone one były na jej własny użytek, 3) a orzeczenie wobec niej kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności ich posiadania oraz stopień społecznej szkodliwości.