Blog chojnickiego adwokata o tym, jak zgodnie z prawem rozwiązać ważne dla zwykłego Kowalskiego problemy. Krótkie oraz w miarę przystępne podpowiedzi, jak postępować w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i pracowniczych, które najczęściej go dotykają. O procesach sądowych, ale też o możliwościach, które dają polubowne i pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W sumie o tym, o czym rozmawiałby Kowalski ze swoim adwokatem, gdy go miał.

Uwagi: Wpisy na tym blogu uwzględniają stan prawny, orzecznictwo i praktykę stosowania prawa na dzień dokonania wpisu, mają charakter ogólny i edukacyjny, nie mogą być rozumiane jako udzielenie porady prawnej, a autor bloga nie odpowiada za skutki samodzielnego korzystania przez czytelnika z treści na nim zawartych.

24 lutego 2017

Z prędkością ponad 100 km/h na obszarze zabudowanym

Kierowanie pojazdem na obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h (a więc najczęściej ponad 100 km/h w ciągu dnia lub ponad 110 km/h w nocy) stanowiło jeszcze dwa lata temu wykroczenie drogowe zagrożone tylko karą grzywny. Jednak 18 maja 2015 r. zmieniły się przepisy i od tej pory kierowca, który popełnia takie wykroczenie podlega dodatkowo odpowiedzialności administracyjnej, która przewiduje zatrzymanie prawa jazdy. Poniżej kilka słów o zatrzymaniu prawa jazdy w takich przypadkach.


Jeśli policja ujawni kierowanie pojazdem z taką prędkością na obszarze zabudowanym zatrzymuje kierowcy prawo jazdy. Następnie przekazuje je właściwemu staroście. Ten zaś wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Starosta nadaje tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku, gdy policja wcześniej nie zatrzymała prawa jazdy, ponieważ np. popełniając wykroczenie kierowca nie posiadał przy sobie tego dokumentu, starosta dodatkowo zobowiązuje do jego zwrotu. Przy czym i tak okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia faktycznego przekazania tego dokumentu przez kierowcę.

Kierowca, który mimo zatrzymanie prawa jazdy przez policję lub wydania powyższej decyzji przez starostę, zdecyduje się kierować pojazdem silnikowym, a zostanie to ujawnione, poniesie odpowiedzialność za następne wykroczenie (w tym czasie kieruje bowiem bez uprawnień), ale także starosta przedłuży mu okres zatrzymania prawa jazdy do sześciu miesięcy. Natomiast dalsze kierowanie pojazdem silnikowym w tym przedłużonym już okresie spowoduje, że starosta wyda decyzję o cofnięciu w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami.

Zaznaczyć jeszcze należy, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia z dnia 11 października 2016 r. (K 24/15) orzekł, że omawiane przepisy są niezgodne z konstytucją tylko w takim zakresie, w jakim nie przewidują sytuacji usprawiedliwiających ze względu na stan wyższej konieczności. Chodzi o takie okoliczności usprawiedliwiające szybką jazdę jak potrzeba ratowania życia i zdrowia, np.: przewożenie do szpitala osoby chorej w stanie zagrożenia życia, czy przejazd lekarza do takiej osoby lub przewożenie do szpitala kobiety ciężarnej z rozpoczętą akcją porodową.


Powyższe kwestie regulują: art. 102, 103 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; art. 135, 136 Prawa o ruchu drogowym; art. 92a, art. 94 kodeksu wykroczeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz